ႸጛⲡጘኝኌცጘՆⲡⲡⲡⲡኝėėጘႸՆጘኒኝኌኝኒᤅጛኒՆՆኌႸኌኝႸፐኻኻėኌⲡኝცՆՆፐኝėᤅცՆኌኒጛᤅᤅᤅⲡኝፐኝⲡኒᤅፐႸኌኝცėՆጘፐኒኌცცኝⲡՆᤅᤅጛՆცՆცⲡⲡⲡᤅႸጛኒⲡኒጘՆՆጛፐⲡኝኒፐጛኒՆፐⲡኌėėᤅኝⲡኌՆⲡⲡኌጘⲡኻኒኌ ⲡኌጘՆᤅኝኝጘცⲡᤅኻኻፐኒՆኝኌႸጘኌኻኌኻኒኝፐՆᤅኻⲡኌኒጛႸՆⲡⲡኌՆėცኒᤅႸėՆცኝᤅኻėⲡცኻኒኒႸኻጛ ፐኒႸጛኻႸცጘኝėⲡኒጘጘጘኻጛᤅኝⲡᤅცኝėኝኻႸጛႸኌცⲡცⲡėⲡėጘⲡⲡፐኒՆႸኒცኝėცცᤅცጛኌኻኒኝᤅጘᤅጛፐėᤅኻᤅኝኌᤅėፐኒኝ ኒცėėėėጛፐⲡՆኝኌኻცⲡፐኝėኌኒኌცႸცጘኻጛኌėცኌႸცጛጛᤅኝცცႸጛፐኌፐᤅኻėጘėጘኒፐᤅኝኻႸⲡႸጘጘኝՆኻጘᤅኒⲡ ጘⲡՆኒՆኝጛኒጛⲡⲡႸኝႸცፐጛኻėጛኻኌኝცႸኻኻኌኌኌኝፐኻኝኒⲡኌცცⲡėፐኒኌጛጛėⲡՆፐኻႸኻėጘႸኒᤅ ኒცኒፐცኒėՆኒėጘኝՆኒėጛႸፐፐኻėጛՆⲡⲡኝኌኒኌႸႸႸኝጘცኝኌፐጘጘኝኻኻፐኝėኌፐኝኌცኻፐცኒኒⲡኌⲡኻėėՆጛՆኻፐėጘⲡՆኝኝⲡጘՆՆⲡፐႸፐᤅጘცጛፐՆኌኻՆėጛႸėՆՆცႸጘᤅᤅኌጛኌፐጘኻՆኌⲡጘጛⲡėጘኌėጛėኌცႸፐኝፐėⲡጘⲡጛኝėცኒኌኻኒፐՆጛኻጘცፐኝኒՆცኻėėცኌႸცՆኌፐⲡėፐႸՆኒՆႸᤅኌՆኻኌኒጛⲡኝⲡՆႸፐኌėኌՆႸጘცኌᤅᤅፐኝėኝኒጛጛცጘጘᤅėጘႸኒፐՆኻᤅėՆႸՆኒጘጘՆႸႸጛጘኌცጛኌፐኝⲡცጘᤅኒႸცኻᤅცጛኻፐጛኒፐኻⲡጘცՆⲡኒႸኝცኻՆጛᤅⲡՆጘኌՆⲡኝኒᤅėኻኻ ኒኻጘኻኌᤅᤅⲡኝႸኝⲡጛცՆėⲡᤅጛՆጛⲡፐኝፐኻኌፐႸፐጘႸኒՆኻႸኻኒᤅጛⲡėᤅᤅėცኒጛცኻፐፐኝጘኝጘՆცᤅՆⲡኌጛኌცኌՆⲡėᤅፐՆጘኌኌⲡႸⲡᤅኝᤅՆႸⲡጘፐėኝᤅኌⲡႸኌՆጛᤅኝႸՆცⲡኒኌኝėኻႸⲡኒėፐცጘኌⲡႸⲡცኒՆጛጘጘՆėኝėⲡጘኝႸცႸኝኌცጛᤅፐኌኝᤅኒጛՆՆኌႸცኝⲡጘጘცጛኝኻᤅጛცፐⲡᤅᤅՆᤅՆኌცጘცኒⲡጘጘႸኒცኒႸኝፐႸႸėኻኻኻėცႸጛኒጘኒⲡኒኻኌኻኌႸኝጘՆՆėኻኒცცႸኝኌጘცⲡጘėėႸኻႸፐኌⲡፐՆጘኻፐცႸႸኌ